Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Z pola walki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1964
klasy robotniczej materiałów spisowych państw zaborczych, władz okupacyjnych z lat pierwszej i drugiej wojny światowej, polskich spisów z 1921 i 1931 r., spisów po 1945 r., ustalenie porównywalności danych statystycznych dotyczących klasy robotniczej w skali ziem polskich; szczególnie pilne jest opracowanie danych spisu za 1897 r. dla Królestwa Polskiego;
- podjęcie w porozumieniu i we współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych prac nad publikacją szczegółowej informacji naukowej o zespołach źródeł do dziejów klasy robotniczej na ziemiach polskich oraz polskiej emigracji zarobkowej (w archiwach państwowych radzieckich: Moskwy, Leningradu, Kijowa, Mińska, Grodna i Wilna; niemieckich - Poczdamu, Merseburga, Drezna; austriackich - Wiednia oraz szeregu zespołów polskich archiwów
klasy robotniczej materiałów spisowych państw zaborczych, władz okupacyjnych z lat pierwszej i drugiej wojny światowej, polskich spisów z 1921 i 1931 r., spisów po 1945 r., ustalenie porównywalności danych statystycznych dotyczących klasy robotniczej w skali ziem polskich; szczególnie pilne jest opracowanie danych spisu za 1897 r. dla Królestwa Polskiego;<br>- podjęcie w porozumieniu i we współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych prac nad publikacją szczegółowej informacji naukowej o zespołach źródeł do dziejów klasy robotniczej na ziemiach polskich oraz polskiej emigracji zarobkowej (w archiwach państwowych radzieckich: Moskwy, Leningradu, Kijowa, Mińska, Grodna i Wilna; niemieckich - Poczdamu, Merseburga, Drezna; austriackich - Wiednia oraz szeregu zespołów polskich archiwów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego