Typ tekstu: Książka
Tytuł: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw w Polsce
Rok: 2002
Zachodniej. Wykreowane przez środki masowego przekazu określenie "brygady Mariotta" stało się istotnym elementem społecznej dezaprobaty dla prywatyzacji (eksperci zagraniczni w czasie pobytu w Polsce często mieszkali w hotelu "Mariott" - najlepszym i najdroższym wówczas w Warszawie).
Jesienią 1991r. w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych został opracowany program prywatyzacji restrukturyzacyjnej (Prywatyzacja przez restrukturyzację), będący w rzeczywistości programem kontraktów menedżerskich. Jego istotą było powierzanie zarządzania wybranymi jednoosobowymi spółkami Skarbu Państwa profesjonalnym, silnie motywowanym finansowo menedżerom, którzy w ramach 2-3-letnich kontraktów restrukturyzowaliby firmę i doprowadzali ją do prywatyzacji. Program adresowany był do średniej wielkości przedsiębiorstw. W każdym indywidualnym przypadku w drodze rokowań szukano by grupy zarządzającej
Zachodniej. Wykreowane przez środki masowego przekazu określenie "brygady Mariotta" stało się istotnym elementem społecznej dezaprobaty dla prywatyzacji (eksperci zagraniczni w czasie pobytu w Polsce często mieszkali w hotelu "Mariott" - najlepszym i najdroższym wówczas w Warszawie).<br>Jesienią 1991r. w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych został opracowany program prywatyzacji restrukturyzacyjnej (Prywatyzacja przez restrukturyzację), będący w rzeczywistości programem kontraktów menedżerskich. Jego istotą było powierzanie zarządzania wybranymi jednoosobowymi spółkami Skarbu Państwa profesjonalnym, silnie motywowanym finansowo menedżerom, którzy w ramach 2-3-letnich kontraktów restrukturyzowaliby firmę i doprowadzali ją do prywatyzacji. Program adresowany był do średniej wielkości przedsiębiorstw. W każdym indywidualnym przypadku w drodze rokowań szukano by grupy zarządzającej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego