Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Głos Pasłęka
Nr: various
Miejsce wydania: Pasłęk
Rok: 2004
roku o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym (Dz. U. Nr 98, poz. 473 ze zm.)
OGŁASZA
o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania należących do SKARBU PAŃSTWA akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. uprawnionym plantatorom buraków cukrowych Cukrowni Malbork S.A. z siedzibą w Malborku, połączonej z Krajową Spółką Cukrową S.A., w trybie art. 492 § I pkt 1) k.s.h.
1. Wykaz plantatorów, którzy zgodnie z art. 11 b ust. 3 ustawy z dnia 26 sierpnia 1994 roku o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym, w miejsce uprawnień do nieodpłatnego nabycia akcji cukrowni uzyskanych na podstawie art. 8 wymienionej ustawy, nabywają prawo do
roku o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym (Dz. U. Nr 98, poz. 473 ze zm.)<br>OGŁASZA<br>o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania należących do SKARBU PAŃSTWA akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. uprawnionym plantatorom buraków cukrowych Cukrowni Malbork S.A. z siedzibą w Malborku, połączonej z Krajową Spółką Cukrową S.A., w trybie art. 492 § I pkt 1) k.s.h.<br>1. Wykaz plantatorów, którzy zgodnie z art. 11 b ust. 3 ustawy z dnia 26 sierpnia 1994 roku o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym, w miejsce uprawnień do nieodpłatnego nabycia akcji cukrowni uzyskanych na podstawie art. 8 wymienionej ustawy, nabywają prawo do
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego