Typ tekstu: Książka
Autor: Nowakowski Zdzisław
Tytuł: TAG 3.1 dla opornych
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1995
F4], [F2] - właśnie wybrałeś polecenie Linia|Równaj do lewej.
5. Naciśnij klawisze [F8], [F1], wybierając w ten sposób polecenie Koniec|Zapisz i wyjdź - treść główki zostanie zapisana, a program powróci do trybu hierarchii dokumentu.
6. Ponownie rozwiń menu Strona, lecz tym razem wybierz polecenie Główka dla stron parzystych (klawiszem [F6]) - znowu jesteś w trybie edycji główki.
7. Zamiast wpisywać ręcznie jej treść, która ma być taka sama jak na stronie nieparzystej, wykorzystaj polecenie Koniec|Skopiuj drugą, naciskając klawisze [F8], [F5].
8. Naciśnięciem klawiszy [F4], [F3] wyrównaj tekst do prawego marginesu.
9. Klawiszami [F8], [F1] zakończ redagowanie główki i powróć do trybu hierarchii dokumentu.

Gotowe! Prawda
F4], [F2] - właśnie wybrałeś polecenie Linia|Równaj do lewej.<br>5. Naciśnij klawisze [F8], [F1], wybierając w ten sposób polecenie Koniec|Zapisz i wyjdź - treść główki zostanie zapisana, a program powróci do trybu hierarchii dokumentu.<br>6. Ponownie rozwiń menu Strona, lecz tym razem wybierz polecenie Główka dla stron parzystych (klawiszem [F6]) - znowu jesteś w trybie edycji główki.<br>7. Zamiast wpisywać ręcznie jej treść, która ma być taka sama jak na stronie nieparzystej, wykorzystaj polecenie Koniec|Skopiuj drugą, naciskając klawisze [F8], [F5].<br>8. Naciśnięciem klawiszy [F4], [F3] wyrównaj tekst do prawego marginesu.<br>9. Klawiszami [F8], [F1] zakończ redagowanie główki i powróć do trybu hierarchii dokumentu.<br><br>Gotowe! Prawda
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego