Typ tekstu: Książka
Autor: Nowakowski Zdzisław
Tytuł: TAG 3.1 dla opornych
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1995
PgDn] wyświetlić obraz następnej strony;
- klawiszem [PgUp] podejrzeć poprzednią stronę;
- naciśnięciem klawisza [Enter] przejść do edycji wyświetlanej właśnie strony;
- naciskając [Esc] powrócić do edycji strony, z której przełączyłeś się do trybu podglądu.

Opisane powyżej operacje można także przeprowadzić za pomocą myszy. Metoda ta ma tę niezaprzeczalną zaletę, że działa zarówno w trybie edycji, jak i w trybie hierarchii dokumentu.
Spójrz na pasek narzędzi. Jest tam widoczny symbol . Jeżeli ustawisz na nim wskaźnik myszy i klikniesz, to program przełączy się w tryb podglądu. W tymże trybie, zamiast naciskać [PgUp], [PgDn], [Enter] oraz [Esc], możesz ustawiać wskaźnik myszki na odpowiednich napisach wyświetlanych w drugim
PgDn] wyświetlić obraz następnej strony;<br>- klawiszem [PgUp] podejrzeć poprzednią stronę;<br>- naciśnięciem klawisza [Enter] przejść do edycji wyświetlanej właśnie strony;<br>- naciskając [Esc] powrócić do edycji strony, z której przełączyłeś się do trybu podglądu.<br><br>Opisane powyżej operacje można także przeprowadzić za pomocą myszy. Metoda ta ma tę niezaprzeczalną zaletę, że działa zarówno w trybie edycji, jak i w trybie hierarchii dokumentu.<br>Spójrz na pasek narzędzi. Jest tam widoczny symbol . Jeżeli ustawisz na nim wskaźnik myszy i klikniesz, to program przełączy się w tryb podglądu. W tymże trybie, zamiast naciskać [PgUp], [PgDn], [Enter] oraz [Esc], możesz ustawiać wskaźnik myszki na odpowiednich napisach wyświetlanych w drugim
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego