Typ tekstu: Książka
Autor: Nowakowski Zdzisław
Tytuł: TAG 3.1 dla opornych
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1995
wpisaniu nazwy pliku w polu Podaj nazwę pola wyboru pliku i potwierdzeniu jej naciśnięciem klawisza [Enter] (tworzony jest dokument TAGa) lub [Ctrl+F4] (tworzony jest plik ASCII);
- po wywołaniu poleceń Kopiuj, Zmień nazwę, Twórz katalog i Kasuj dostępnych w menu podrzędnym, wyświetlanym po wybraniu polecenia Koniec|Pliki w trybie wyboru pliku;
- w trybie edycji dokumentu, podczas próby zapisania zaznaczonego bloku na dysku (poleceniem Blok|Blok na dysk oraz Blok|Blok na dysk jako ASCII);
- po wywołaniu polecenia Koniec|Zapisz tekst, Koniec|Zakończ edycję lub Koniec|Zamroź edycję.

Przyczyna jest bardzo prozaiczna. Po prostu dyskietka, na której chcesz zmodyfikować dane, jest zabezpieczona przed zapisem. Jeżeli jest to dyskietka "duża
wpisaniu nazwy pliku w polu Podaj nazwę pola wyboru pliku i potwierdzeniu jej naciśnięciem klawisza [Enter] (tworzony jest dokument TAGa) lub [Ctrl+F4] (tworzony jest plik ASCII);<br>- po wywołaniu poleceń Kopiuj, Zmień nazwę, Twórz katalog i Kasuj dostępnych w menu podrzędnym, wyświetlanym po wybraniu polecenia Koniec|Pliki w trybie wyboru pliku;<br>- w trybie edycji dokumentu, podczas próby zapisania zaznaczonego bloku na dysku (poleceniem Blok|Blok na dysk oraz Blok|Blok na dysk jako ASCII);<br>- po wywołaniu polecenia Koniec|Zapisz tekst, Koniec|Zakończ edycję lub Koniec|Zamroź edycję.<br><br>Przyczyna jest bardzo prozaiczna. Po prostu dyskietka, na której chcesz zmodyfikować dane, jest zabezpieczona przed zapisem. Jeżeli jest to dyskietka "duża
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego