Typ tekstu: Książka
Tytuł: Mała Konstytucja
Rok: 1995
Prezydenta Prezesa Rady Ministrów następuje wraz z powołaniem Rady Ministrów
2. Prezes Rady Ministrów, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia powołania przez Prezydenta, przedstawia Sejmowi program działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania. Sejm uchwala wotum zaufania bezwzględną większością głosów.
Art. 58. W razie niepowołania Rady Ministrów w trybie Art. 57, Sejm, w ciągu 21 dni, wybiera Prezesa Rady Ministrów, oraz proponowany przez niego skład Rady Ministrów bezwzględną większością głosów. Prezydent powołuje tak wybrany Rząd i odbiera od niego przysięgę.
Art. 59. W razie niepowołania Rady Ministrów w trybie Art. 58, Prezydent powołuje Prezesa Rady Ministrów, a na jego
Prezydenta Prezesa Rady Ministrów następuje wraz z powołaniem Rady Ministrów<br> 2. Prezes Rady Ministrów, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia powołania przez Prezydenta, przedstawia Sejmowi program działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania. Sejm uchwala wotum zaufania bezwzględną większością głosów.<br> &lt;tit1&gt;Art. 58.&lt;/&gt; W razie niepowołania Rady Ministrów w trybie Art. 57, Sejm, w ciągu 21 dni, wybiera Prezesa Rady Ministrów, oraz proponowany przez niego skład Rady Ministrów bezwzględną większością głosów. Prezydent powołuje tak wybrany Rząd i odbiera od niego przysięgę.<br> &lt;tit1&gt;Art. 59.&lt;/&gt; W razie niepowołania Rady Ministrów w trybie Art. 58, Prezydent powołuje Prezesa Rady Ministrów, a na jego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego