Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
owymi "warunkami brzegowymi".

Test psychologiczny (świadomie pomijam tu testy stosowane przez pedagogów - testy osiągnięć szkolnych, por. Niemierko, 1975; a także tzw. testy sprawdzające, stosowane w dydaktyce, por. Niemierko, 1990) musi:

- być odniesiony do określonej teorii psychologicznej, której operacjonalizację (por. rozdz. 7.) w zamierzeniu jego twórcy, będzie stanowił. Oczywiście przyjmuję tu, w trybie idealizującym, iż teoria psychologiczna, o której mowa, jest teorią naukową, empirycznie potwierdzoną;

- być odniesiony do określonej teorii psychometrycznej, a to oznacza, iż: (a) będzie on skonstruowany w sposób przewidziany przez tę teorię i (b) jego charakterystyki psychometryczne będą przewyższały pewne minimalne wartości parametrów, określające "od dołu" sensowność psychometryczną przeprowadzonego, za
owymi "warunkami brzegowymi".<br><br>Test psychologiczny (świadomie pomijam tu testy stosowane przez pedagogów - testy osiągnięć szkolnych, por. Niemierko, 1975; a także tzw. testy sprawdzające, stosowane w dydaktyce, por. Niemierko, 1990) musi:<br><br>- być odniesiony do określonej teorii psychologicznej, której operacjonalizację (por. rozdz. 7.) w zamierzeniu jego twórcy, będzie stanowił. Oczywiście przyjmuję tu, w trybie idealizującym, iż teoria psychologiczna, o której mowa, jest teorią naukową, empirycznie potwierdzoną;<br><br>- być odniesiony do określonej teorii psychometrycznej, a to oznacza, iż: (a) będzie on skonstruowany w sposób przewidziany przez tę teorię i (b) jego charakterystyki psychometryczne będą przewyższały pewne minimalne wartości parametrów, określające "od dołu" sensowność psychometryczną przeprowadzonego, za
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego