Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o prowadzeniu rachunków bankowych
Rok: 2000
potwierdzić czek do wysokości salda na SUPERKONCIE.
3. Potwierdzona kwota zostaje zablokowana na SUPERKONCIE przez oddział PKO-bp prowadzący SUPERKONTO, do czasu zaksięgowania zrealizowanego czeku lub odwołania blokady tej kwoty.
4. Pisemne potwierdzenie czeku zachowuje ważność przez okres 10 dni od dnia potwierdzenia.
§ 38
Czeki gotówkowe i rozrachunkowe są realizowane w trybie inkasa w bankach nie będących uczestnikami porozumienia, o którym mowa w § 36 pkt 2.
§ 39
1. Imienny czek zakreślony oraz czek na okaziciela może być zrealizowany wyłącznie w oddziale PKO-bp prowadzącym SUPERKONTO.
2. Imienny czek zakreślony może zrealizować wyłącznie posiadacz SUPERKONTA lub pełnomocnik.
§ 40
1. Realizacja czeku imiennego następuje
potwierdzić czek do wysokości salda na SUPERKONCIE.<br>3. Potwierdzona kwota zostaje zablokowana na SUPERKONCIE przez oddział PKO-bp prowadzący SUPERKONTO, do czasu zaksięgowania zrealizowanego czeku lub odwołania blokady tej kwoty.<br>4. Pisemne potwierdzenie czeku zachowuje ważność przez okres 10 dni od dnia potwierdzenia.<br>§ 38 <br>Czeki gotówkowe i rozrachunkowe są realizowane w trybie inkasa w bankach nie będących uczestnikami porozumienia, o którym mowa w § 36 pkt 2.<br>§ 39 <br>1. Imienny czek zakreślony oraz czek na okaziciela może być zrealizowany wyłącznie w oddziale PKO-bp prowadzącym SUPERKONTO.<br>2. Imienny czek zakreślony może zrealizować wyłącznie posiadacz SUPERKONTA lub pełnomocnik.<br>§ 40 <br>1. Realizacja czeku imiennego następuje
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego