Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
traktowane jako nośniki korzystnych i niekorzystnych konsekwencji ekonomicznych dla przedsiębiorstwa produkcyjnego, spowodowanych określonymi decyzjami jakościowymi. Potwierdzeniem rangi badania ekonomicznej efektywności jakości są wyniki analizy działalności 2700 przedsiębiorstw, które wykazały ścisłą proporcjonalną zależność efektywności inwestycji i zyskowności od jakości produkowanych wyrobów [15, s. 6-7]. Inni z kolei twierdzą, że koszty wadliwości pochłaniają około 20%-30% przychodów przedsiębiorstw [3, s. XV].
Ad 3 Rachunek ekonomicznej efektywności decyzji jakościowych tworzy podstawy dla ekonomicznej optymalizacji jakości obiektów zarządzania. Taka optymalizacja oznacza złożone i ciągłe działanie, zmierzające do adekwatnego względem zmieniających się uwarunkowań, wyznaczania ekonomicznie najkorzystniejszych stanów jakości obiektów - tak w układzie projektowym (jakość projektowa
traktowane jako nośniki korzystnych i niekorzystnych konsekwencji ekonomicznych dla przedsiębiorstwa produkcyjnego, spowodowanych określonymi decyzjami jakościowymi. Potwierdzeniem rangi badania ekonomicznej efektywności jakości są wyniki analizy działalności 2700 przedsiębiorstw, które wykazały ścisłą proporcjonalną zależność efektywności inwestycji i zyskowności od jakości produkowanych wyrobów [15, s. 6-7]. Inni z kolei twierdzą, że koszty wadliwości pochłaniają około 20%-30% przychodów przedsiębiorstw [3, s. XV].<br>Ad 3 Rachunek ekonomicznej efektywności decyzji jakościowych tworzy podstawy dla ekonomicznej optymalizacji jakości obiektów zarządzania. Taka optymalizacja oznacza złożone i ciągłe działanie, zmierzające do adekwatnego względem zmieniających się uwarunkowań, wyznaczania ekonomicznie najkorzystniejszych stanów jakości obiektów - tak w układzie projektowym (jakość projektowa
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego