Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 11.30
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
kursu, 7,02 hrywny, za dolara 5,31 hrywny, za złotego 1,66 hrywny. W porównaniu z początkiem miesiąca ukraińska waluta osłabiła się wobec euro i złotego (1 listopada oficjalny kurs euro wynosił 6,76 hrywny, zaś złotego 1,56 hrywny). Wynikało to w dużej mierze z umacniania się tych walut wobec dolara. Kurs hrywny do słabnącego dolara nie zmienił się. Wczoraj, podobnie jak na początku miesiąca, za dolara trzeba było zapłacić 5,31 hrywny.
Powyborczy kryzys doprowadził do spadku cen ukraińskich obligacji. Już pod koniec ubiegłego tygodnia rentowność ukraińskich papierów notowanych w Nowym Jorku zwiększyła się o 10 pkt bazowych
kursu, 7,02 hrywny, za dolara 5,31 hrywny, za złotego 1,66 hrywny. W porównaniu z początkiem miesiąca ukraińska waluta osłabiła się wobec euro i złotego (1 listopada oficjalny kurs euro wynosił 6,76 hrywny, zaś złotego 1,56 hrywny). Wynikało to w dużej mierze z umacniania się tych walut wobec dolara. Kurs hrywny do słabnącego dolara nie zmienił się. Wczoraj, podobnie jak na początku miesiąca, za dolara trzeba było zapłacić 5,31 hrywny.<br>Powyborczy kryzys doprowadził do spadku cen ukraińskich obligacji. Już pod koniec ubiegłego tygodnia rentowność ukraińskich papierów notowanych w &lt;name type="place"&gt;Nowym Jorku&lt;/&gt; zwiększyła się o 10 pkt bazowych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego