Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
terenu zajmowane przez stawy powodują, że stopniowo kopalnie przechodzą do intensywniejszych metod klarowania. Na przykład przy jednym z zakładów wzbogacania rud cynkowo-ołowiowych uruchomiono oczyszczalnię mechaniczno-chemiczną o przepustowości 50000 m3/d. Układ technologiczny obejmuje komory reakcji i osadniki. W komorach reakcji ścieki alkalizowane są wapnem do pH 910. Dawkowaniem wapna steruje pehametr, a średnia dawka wynosi 50g/m3. Zawiesina naturalna i wytworzona po wapnowaniu osadzają się w pięciu osadnikach poziomych o poj. po 1000 m3. Czas klarowania w osadniku wynosi tylko 1,52h. Mimo dużych wahań w jakości dopływu zawartość zawiesin zmienia się w granicach 1455825g/m3 jakość ścieków oczyszczonych
terenu zajmowane przez stawy powodują, że stopniowo kopalnie przechodzą do intensywniejszych metod klarowania. Na przykład przy jednym z zakładów wzbogacania rud cynkowo-ołowiowych uruchomiono oczyszczalnię mechaniczno-chemiczną o przepustowości 50000 m<hi rend="upper">3</>/d. Układ technologiczny obejmuje komory reakcji i osadniki. W komorach reakcji ścieki alkalizowane są wapnem do pH 910. Dawkowaniem wapna steruje pehametr, a średnia dawka wynosi 50g/m<hi rend="upper">3</>. Zawiesina naturalna i wytworzona po wapnowaniu osadzają się w pięciu osadnikach poziomych o poj. po 1000 m<hi rend="upper">3</>. Czas klarowania w osadniku wynosi tylko 1,52h. Mimo dużych wahań w jakości dopływu zawartość zawiesin zmienia się w granicach 1455825g/m<hi rend="upper">3</> jakość ścieków oczyszczonych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego