Typ tekstu: Książka
Autor: Czyżyk Artur
Tytuł: Patofizjologia i klinika cukrzycy
Rok: 1997
jej niedoboru lub braku ulega zahamowaniu, co jest równoznaczne z osłabieniem ich funkcji fagocytowej. Pewne znaczenie może także mieć zmniejszenie podaży NADPH wykorzystywanego na szlaku poliolowym w toku zwiększonej przemiany glukozy do sorbitolu.
U chorych na cukrzycę typu 1 stwierdzono mniejsze stężenie IgA i IgG w surowicy, a także małe wartości niektórych składników dopełniacza (C4), których synteza jest kodowana przez geny mieszczące się w ramach głównego układu zgodności tkankowej (MHC) na krótszym ramieniu 6 chromosomu, jednak nie ma dowodów na to, że te nieprawidłowości mogą determinować dyskutowaną w tym rozdziale podatność na zakażenia. Podobnie nie stwierdzono kojarzenia się tej podatności ze
jej niedoboru lub braku ulega zahamowaniu, co jest równoznaczne z osłabieniem ich funkcji fagocytowej. Pewne znaczenie może także mieć zmniejszenie podaży NADPH wykorzystywanego na szlaku poliolowym w toku zwiększonej przemiany glukozy do sorbitolu.<br>U chorych na cukrzycę typu 1 stwierdzono mniejsze stężenie IgA i IgG w surowicy, a także małe wartości niektórych składników dopełniacza (C4), których synteza jest kodowana przez geny mieszczące się w ramach głównego układu zgodności tkankowej (MHC) na krótszym ramieniu 6 chromosomu, jednak nie ma dowodów na to, że te nieprawidłowości mogą determinować dyskutowaną w tym rozdziale podatność na zakażenia. Podobnie nie stwierdzono kojarzenia się tej podatności ze
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego