Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
wojskowe;
* wprowadzić do bieżącej działalności na wszystkich szczeblach organizacyjnych zasadę, że każda decyzja szkoleniowa lub gospodarcza musi być poprzedzona rzetelną kompleksową analizą ekonomiczną.
W 1998 r. wraz z wdrażaniem ewidencji ilościowo-wartościowej rozpocznie się szacowanie majątku wojskowego. Jest to przedsięwzięcie niezbędne, bez niego bowiem żadna analiza nie jest w pełni wiarygodna. Dyktuje to nie tylko rozsądek, ale i potrzeba większego racjonalizowania wszelkich wydatków. Nie bez znaczenia w tym działaniu jest również bezwzględna wymowa liczb i faktów, one bowiem najlepiej przemawiają do wyobraźni na wszystkich szczeblach dowodzenia i kierowania.
Niezależnie od bieżących trudnych zadań stojących przed logistyką będzie ona również mieć znaczący
wojskowe;<br>* wprowadzić do bieżącej działalności na wszystkich szczeblach organizacyjnych zasadę, że każda decyzja szkoleniowa lub gospodarcza musi być poprzedzona rzetelną kompleksową analizą ekonomiczną.<br>W 1998 r. wraz z wdrażaniem ewidencji ilościowo-wartościowej rozpocznie się szacowanie majątku wojskowego. Jest to przedsięwzięcie niezbędne, bez niego bowiem żadna analiza nie jest w pełni wiarygodna. Dyktuje to nie tylko rozsądek, ale i potrzeba większego racjonalizowania wszelkich wydatków. Nie bez znaczenia w tym działaniu jest również bezwzględna wymowa liczb i faktów, one bowiem najlepiej przemawiają do wyobraźni na wszystkich szczeblach dowodzenia i kierowania.<br>Niezależnie od bieżących trudnych zadań stojących przed logistyką będzie ona również mieć znaczący
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego