Typ tekstu: Książka
Autor: Dzik Jerzy
Tytuł: Dzieje życia na ziemi
Rok wydania: 2003
Rok powstania: 1993
tylko dla początkowych stadiów rozwoju kolonii. Wreszcie zupełnie zanikły. Ponieważ sznur tkanek miękkich łączący osobniki graptolitów planktonowych nie miał zachowującej się osłonki (w przeciwieństwie do bentosowych przodków), nie jest jasne, czy oznacza to zanik samców. Być może takie ich skarlenie, że zaprzestały budowy własnych tek, zajmując tekę samicy. Tak więc wraz z przejściem do pelagialu, w którym szanse wymiany komórek płciowych są niewielkie, graptolity stały się bądź organizmami
rozmnażającymi się partenogenetycznie, bądź też zapłodnienie przez skarłowaciałe samce następowało w obrębie kolonii. Za drugą możliwością przemawia to, że u niektórych graptolitów cechujących się wybitnym dymorfizmem tek węższe rurki otwierały się do wnętrza większych
tylko dla początkowych stadiów rozwoju kolonii. Wreszcie zupełnie zanikły. Ponieważ sznur tkanek miękkich łączący osobniki graptolitów planktonowych nie miał zachowującej się &lt;page nr=282&gt; osłonki (w przeciwieństwie do bentosowych przodków), nie jest jasne, czy oznacza to zanik samców. Być może takie ich skarlenie, że zaprzestały budowy własnych tek, zajmując tekę samicy. Tak więc wraz z przejściem do pelagialu, w którym szanse wymiany komórek płciowych są niewielkie, graptolity stały się bądź organizmami &lt;page nr=283&gt; <br>rozmnażającymi się partenogenetycznie, bądź też zapłodnienie przez skarłowaciałe samce następowało w obrębie kolonii. Za drugą możliwością przemawia to, że u niektórych graptolitów cechujących się wybitnym dymorfizmem tek węższe rurki otwierały się do wnętrza większych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego