Typ tekstu: Książka
Autor: Skrzydło Wiesław
Tytuł: Ustrój polityczny Francji
Rok: 1997
powoływany samodzielnie przez prezydenta, ale i nie wybierało go Zgromadzenie Narodowe. Konstytucja wprowadziła procedurę, w której występowała aż cztery stadia. W pierwszym prezydent desygnował kandydata na premiera, ten z kolei ubiegał się w Zgromadzeniu o inwestyturę (etap drugi), po jej otrzymaniu tworzył gabinet (etap trzeci), i po jego sformowaniu stawał wraz z nim przed Zgromadzeniem w celu uzyskania zaufania (etap czwarty). Proces ten kończył się wydaniem przez prezydenta Republiki aktu nominacyjnego.
Procedura przyjęta w konstytucji (art. 45 i 46) odznacza się dwiema charakterystycznymi cechami: po pierwsze - wzmocnieniem roli premiera, który osobiście ubiega się o inwestyturę przyznawaną mu personalnie oraz dobiera sobie współpracowników
powoływany samodzielnie przez prezydenta, ale i nie wybierało go Zgromadzenie Narodowe. Konstytucja wprowadziła procedurę, w której występowała aż cztery stadia. W pierwszym prezydent desygnował kandydata na premiera, ten z kolei ubiegał się w Zgromadzeniu o inwestyturę (etap drugi), po jej otrzymaniu tworzył gabinet (etap trzeci), i po jego sformowaniu stawał wraz z nim przed Zgromadzeniem w celu uzyskania zaufania (etap czwarty). Proces ten kończył się wydaniem przez prezydenta Republiki aktu nominacyjnego.<br>Procedura przyjęta w konstytucji (art. 45 i 46) odznacza się dwiema charakterystycznymi cechami: po pierwsze - wzmocnieniem roli premiera, który osobiście ubiega się o inwestyturę przyznawaną mu personalnie oraz dobiera sobie współpracowników
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego