Typ tekstu: Książka
Autor: Witold Tyloch
Tytuł: Dzieje ksiąg Starego Testamentu
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1991
tego nie sprowadzą ludzkie trudy i wysiłki, ale że będzie on dziełem boskiej interwencji, gdyż tylko ona może sprawić, że na zawsze zapanuje pokój i sprawiedliwość. Takie właśnie przekonanie cechuje całą tę część Księgi Izajasza. Zapowiada się bowiem w niej, że rychło nastąpi owa boska interwencja w ludzkie dzieje, a wraz z nią sąd nad światem. To zaś przekonanie jest główną cechą apokaliptyki. Podobne poglądy można też znaleźć, choć w różnym stopniu, u innych proroków, o czym może świadczyć spotykana od czasów Amosa (Am 5, 8) popularna koncepcja "Dnia Jahwe". Dla nas jednak nie ma większego znaczenia, czy potraktujemy tę część jako
tego nie sprowadzą ludzkie trudy i wysiłki, ale że będzie on dziełem boskiej interwencji, gdyż tylko ona może sprawić, że na zawsze zapanuje pokój i sprawiedliwość. Takie właśnie przekonanie cechuje całą tę część <name type="tit">Księgi Izajasza</>. Zapowiada się bowiem w niej, że rychło nastąpi owa boska interwencja w ludzkie dzieje, a wraz z nią sąd nad światem. To zaś przekonanie jest główną cechą apokaliptyki. Podobne poglądy można też znaleźć, choć w różnym stopniu, u innych proroków, o czym może świadczyć spotykana od czasów Amosa (Am 5, 8) popularna koncepcja "Dnia Jahwe". Dla nas jednak nie ma większego znaczenia, czy potraktujemy tę część jako
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego