Typ tekstu: Książka
Autor: Ostrowicki Michał
Tytuł: Dzieło sztuki jako system
Rok: 1997
bytu fizycznego), o określonej, zadanej budowie. Wynikiem dynamizacji dzieła sztuki jest struktura zaktualizowana - tzn. to z czym mamy do czynienia w procesie konkretyzacji. Ważne jest dla nas pytanie o to, co prowadzi do możliwej konkretyzacji, a nie o to, co jest konkretyzowane. Konkretyzowana jest struktura zaktualizowana, czyli pewien zespół jakości wraz z quasi-przedstawieniami. Dzięki dynamizacji, system jakim jest dzieło sztuki, staje się "możliwe do poznania", możliwe jest poznanie, odkrycie w nim jakiejś struktury. Konkretyzacja jest procesem, w którym dzieło sztuki staje się przedmiotem estetycznym. Proces ten nazywany jest przeżyciem estetycznym, które przebiega w określony sposób i w określonym kierunku - rozgrywa się
bytu fizycznego), o określonej, zadanej budowie. Wynikiem dynamizacji dzieła sztuki jest struktura zaktualizowana - tzn. to z czym mamy do czynienia w procesie konkretyzacji. Ważne jest dla nas pytanie o to, co prowadzi do możliwej konkretyzacji, a nie o to, co jest konkretyzowane. Konkretyzowana jest struktura zaktualizowana, czyli pewien zespół jakości wraz z quasi-przedstawieniami. Dzięki dynamizacji, system jakim jest dzieło sztuki, staje się "możliwe do poznania", możliwe jest poznanie, odkrycie w nim jakiejś struktury. Konkretyzacja jest procesem, w którym dzieło sztuki staje się przedmiotem estetycznym. Proces ten nazywany jest przeżyciem estetycznym, które przebiega w określony sposób i w określonym kierunku - rozgrywa się
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego