Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
przód. Równocześnie odczyty te zapisujemy w dzienniku niwelacji trasy (tablica 2.2) i sprawdzamy czy został spełniony warunek tej samej różnicy wysokości między punktami nawiązania przy dwóch poziomach osi celowej

Jeżeli otrzymujemy zgodność wyników w granicach oczekiwanej dokładności pomiaru (od 2 do 3 mm), to łatę stojącą w punkcie nawiązania wstecz przenosimy kolejno na punkty pośrednie i wykonujemy stosowne odczyty, które również zapisujemy w dzienniku niwelacji trasy.
Przekroje poprzeczne tyczy się w wybranych punktach pośrednich prostopadle do osi podłużnej, utrwalając w terenie za pomocą palików w lewo i w prawo od osi punkty charakterystyczne (załamania terenu). Odległości od osi trasy punktów
przód. Równocześnie odczyty te zapisujemy w dzienniku niwelacji trasy (tablica 2.2) i sprawdzamy czy został spełniony warunek tej samej różnicy wysokości między punktami nawiązania przy dwóch poziomach osi celowej<br>&lt;gap&gt;<br>Jeżeli otrzymujemy zgodność wyników w granicach oczekiwanej dokładności pomiaru (od &lt;symbol desc="+-"&gt;2 do &lt;symbol desc="+-"&gt;3 mm), to łatę stojącą w punkcie nawiązania wstecz przenosimy kolejno na punkty pośrednie i wykonujemy stosowne odczyty, które również zapisujemy w dzienniku niwelacji trasy.<br>Przekroje poprzeczne tyczy się w wybranych punktach pośrednich prostopadle do osi podłużnej, utrwalając w terenie za pomocą palików w lewo i w prawo od osi punkty charakterystyczne (załamania terenu). Odległości od osi trasy punktów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego