Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
oraz jako materiałów wybuchowych", XII. "Żelazo jako czynnik rozwoju cywilizacji", XIII. "Otrzymywanie i właściwości platyny, glinu i miedzi", XIV. "Ropa naftowa, jej właściwości, wydobywanie i przeróbka chemiczna", XV. "Rozwój petrochemii", XVI. "Polarografia", XVII. "Rozszerzenie badań na związki organiczne", XVIII. "Okres rozwoju biochemii", XIX. "Sztuczne włókna", XX. "Tworzywa sztuczne", XXI. "Wynalazek wulkanizacji kauczuku", XXII. "Promieniotwórczość naturalna i sztuczna".
Tytuły poszczególnych rozdziałów podałem specjalnie, aby czytelnicy recenzji mogli zorientować się, o czym ta popularnonaukowa książka traktuje.
Ocenę jej rozpocznę od sprawy natury formalnej. Otóż brak mi nazwiska opiniodawcy czy redaktora naukowego, odpowiedzialnego od strony merytorycznej za opublikowaną książkę. Nie ma też żadnego wyjaśnienia
oraz jako materiałów wybuchowych", XII. "Żelazo jako czynnik rozwoju cywilizacji", XIII. "Otrzymywanie i właściwości platyny, glinu i miedzi", XIV. "Ropa naftowa, jej właściwości, wydobywanie i przeróbka chemiczna", XV. "Rozwój petrochemii", XVI. "Polarografia", XVII. "Rozszerzenie badań na związki organiczne", XVIII. "Okres rozwoju biochemii", XIX. "Sztuczne włókna", XX. "Tworzywa sztuczne", XXI. "Wynalazek wulkanizacji kauczuku", XXII. "Promieniotwórczość naturalna i sztuczna".<br> Tytuły poszczególnych rozdziałów podałem specjalnie, aby czytelnicy recenzji mogli zorientować się, o czym ta popularnonaukowa książka traktuje.<br> Ocenę jej rozpocznę od sprawy natury formalnej. Otóż brak mi nazwiska opiniodawcy czy redaktora naukowego, odpowiedzialnego od strony merytorycznej za opublikowaną książkę. Nie ma też żadnego wyjaśnienia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego