Typ tekstu: Książka
Tytuł: Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych
Rok: 2004
społeczno-zawodowy różnicuje badanych pod względem picia ryzykownego. Zależności są istotne statystycznie dla wszystkich badanych oraz dla mężczyzn analizowanych osobno. Najwyższy odsetek pijących powyżej normy pojawiają się wśród osób z rodzin pracujących na własny rachunek, robotników niewykwalifikowanych oraz w kategorii inni. Najniższy odsetek odnotowujemy wśród rolników oraz pracowników umysłowych. Miejsce wychowania nie wiąże się w sposób istotny statystycznie z piciem ryzykownym.
Zróżnicowanie wiąże się natomiast z faktem posiadanie dzieci. U osób bezdzietnych proporcje pijących w ryzykowny sposób są wyraźnie wyższe niż u osób posiadających dzieci. Prawidłowość ta jest istotna statystycznie dla wszystkich badanych oraz dla kobiet analizowanych osobno.
Zróżnicowanie w obrębie
społeczno-zawodowy różnicuje badanych pod względem picia ryzykownego. Zależności są istotne statystycznie dla wszystkich badanych oraz dla mężczyzn analizowanych osobno. Najwyższy odsetek pijących powyżej normy pojawiają się wśród osób z rodzin pracujących na własny rachunek, robotników niewykwalifikowanych oraz w kategorii inni. Najniższy odsetek odnotowujemy wśród rolników oraz pracowników umysłowych. Miejsce wychowania nie wiąże się w sposób istotny statystycznie z piciem ryzykownym.<br> Zróżnicowanie wiąże się natomiast z faktem posiadanie dzieci. U osób bezdzietnych proporcje pijących w ryzykowny sposób są wyraźnie wyższe niż u osób posiadających dzieci. Prawidłowość ta jest istotna statystycznie dla wszystkich badanych oraz dla kobiet analizowanych osobno.<br> Zróżnicowanie w obrębie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego