Typ tekstu: Książka
Autor: red. Gomulicka Barbara
Tytuł: Pisarze polskiego oświecenia
Rok: 1996
sekretarza księcia, Franciszek Karpiński, od roku 1782 preceptor Marii. W Pałacu Błękitnym bywali ponadto: Naruszewicz, Franciszek Bohomolec, Józef Szymanowski, Feliks Oraczewski, Celestyn Czaplic, Kasper Rogaliński, Antoni Korwin Kossakowski, Wojciech Jakubowski, Józef Epifani Minasowicz, Ignacy Nagurczewski.
W zrozumieniu zasad edukacji Marii pomocna może być rozprawa jej ojca,postulująca upowszechnienie nowożytnego wzoru wychowania dziewcząt. W Listach Jmć Pana Doświadczyńskiego do przyjaciela swego względem edukacji córek (1781) zalecał on, inaczej niż Rousseau w ostatniej księdze Emila, takie kształcenie dziewcząt, które umożliwiłoby im współuczestnictwo w kulturze i przygotowało do zadań obywatelsko-patriotycznych. W edukacji Marii dużą uwagę zwracano nie tylko na klasyczne w życiu salonowym
sekretarza księcia, Franciszek Karpiński, od roku 1782 preceptor Marii. W Pałacu Błękitnym bywali ponadto: Naruszewicz, Franciszek Bohomolec, Józef Szymanowski, Feliks Oraczewski, Celestyn Czaplic, Kasper Rogaliński, Antoni Korwin Kossakowski, Wojciech Jakubowski, Józef Epifani Minasowicz, Ignacy Nagurczewski.<br> W zrozumieniu zasad edukacji Marii pomocna może być rozprawa jej ojca,postulująca upowszechnienie nowożytnego wzoru wychowania dziewcząt. W Listach Jmć Pana Doświadczyńskiego do przyjaciela swego względem edukacji córek (1781) zalecał on, inaczej niż Rousseau w ostatniej księdze Emila, takie kształcenie dziewcząt, które umożliwiłoby im współuczestnictwo w kulturze i przygotowało do zadań obywatelsko-patriotycznych. W edukacji Marii dużą uwagę zwracano nie tylko na klasyczne w życiu salonowym
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego