Typ tekstu: Książka
Autor: red. Gomulicka Barbara
Tytuł: Pisarze polskiego oświecenia
Rok: 1996
za krytykę cudzoziemszczyzny. Jedna z pierwszych domagała się kształcenia kobiet, postulowała uczenie ich zawodu, szczególnie w środowiskach uboższych. Także jedna z pierwszych w początkach XIX w. protestowała przeciwko manierze sentymentalnej i egzaltacji. Pamiątka w ocenie badaczy – cieszyła się popularnością do powstania listopadowego. Tańskiej przypisuje się zainicjowanie refleksji nad problemami wychowania dziewcząt, co za nią podjęły okazjonalnie czasopisma („Pamiętnik Warszawski") oraz pisarze, tacy jak Kazimierz Brodziński.
Kolejną publikacją autorki były Powieści moralne dla dzieci, przez Autorkę Pamiątki po dobrej matce (1820). Największą poczytność osiągnęły do połowy XIX w. (wznawiane siedmiokrotnie). Powieści moralne miały kształt niewielkich powiastek o nieskomplikowanej fabule i
za krytykę cudzoziemszczyzny. Jedna z pierwszych domagała się kształcenia kobiet, postulowała uczenie ich zawodu, szczególnie w środowiskach uboższych. Także jedna z pierwszych w początkach XIX w. protestowała przeciwko manierze sentymentalnej i egzaltacji. Pamiątka w ocenie badaczy &#150; cieszyła się popularnością do powstania listopadowego. Tańskiej przypisuje się zainicjowanie refleksji nad problemami wychowania dziewcząt, co za nią podjęły okazjonalnie czasopisma (&#132;Pamiętnik Warszawski") oraz pisarze, tacy jak Kazimierz Brodziński.<br> Kolejną publikacją autorki były Powieści moralne dla dzieci, przez Autorkę Pamiątki po dobrej matce (1820). Największą poczytność osiągnęły do połowy XIX w. (wznawiane siedmiokrotnie). Powieści moralne miały kształt niewielkich powiastek o nieskomplikowanej fabule i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego