Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
ma kształt prostopadłościanu o wymiarach 135,22,7m i pojemności 175 m3. Zbiornik ciśnieniowy ma pojemność 3 m3 i pracuje pod ciśnieniem 0,40,5MPa. Z flotatora ścieki przepływają do flokulatora, a zawiesiny powstałe w wyniku koagulacji za pomocą siarczanu żelaza(III) oddziela się w osadniku Dorra.
W komorze flokulacji wydziela się ok. 75 m3/d kożucha, w osadniku 75 m3/d osadu. Oba zanieczyszczenia kierowane są do zagęszczacza grawitacyjnego, a następnie odwadniane w wirówkach. Projektowane i rzeczywiste efekty oczyszczania ścieków podano w tabl.8.38. Przyczyną efektów gorszych od projektowanych jest brak zbiornika wyrównawczego, ale głównie przedostawanie się do kanalizacji
ma kształt prostopadłościanu o wymiarach 135,22,7m i pojemności 175 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;. Zbiornik ciśnieniowy ma pojemność 3 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt; i pracuje pod ciśnieniem 0,40,5MPa. Z flotatora ścieki przepływają do flokulatora, a zawiesiny powstałe w wyniku koagulacji za pomocą siarczanu żelaza(III) oddziela się w osadniku Dorra.<br>W komorze flokulacji wydziela się ok. 75 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;/d kożucha, w osadniku 75 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;/d osadu. Oba zanieczyszczenia kierowane są do zagęszczacza grawitacyjnego, a następnie odwadniane w wirówkach. Projektowane i rzeczywiste efekty oczyszczania ścieków podano w tabl.8.38. Przyczyną efektów gorszych od projektowanych jest brak zbiornika wyrównawczego, ale głównie przedostawanie się do kanalizacji
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego