Typ tekstu: Książka
Autor: Siwoń Bolesław
Tytuł: Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa
Rok: 1994
z tego kompleksu, gdyż to on stanowi kręgosłup poczynań gospodarczych, tak jak w technice tym kośćcem jest konstrukcja i użyteczność gotowego wyrobu.
Zauważmy, że w podziale czynności techniczno-organizacyjnych powinno się uwzględniać niewątpliwe wykorzystanie tworzywa oraz opłacanego czasu pracy (wynagrodzenia wraz z energią). Konkretyzując zadania ekonomiczne dla poszczególnych jednostek organizacyjnych wykonawstwa można się ograniczyć (zwłaszcza w początkowym okresie wdrażania) do ustalenia odpowiedzialności za dotrzymanie ogólnej sumy kosztów wynagrodzeń w relacji do przekazanych produktów pracy, zarówno wyrobów gotowych, jak i elementów składowych, faz wykonania, wyników produkcji pomocniczej (bez prac naprawczych, remontowych i podobnych), np. pary, ciepła, wody.
Jako podstawowy koszt do przekazania
z tego kompleksu, gdyż to on stanowi kręgosłup poczynań gospodarczych, tak jak w technice tym kośćcem jest konstrukcja i użyteczność gotowego wyrobu.<br>Zauważmy, że w podziale czynności techniczno-organizacyjnych powinno się uwzględniać niewątpliwe wykorzystanie tworzywa oraz opłacanego czasu pracy (wynagrodzenia wraz z energią). Konkretyzując zadania ekonomiczne dla poszczególnych jednostek organizacyjnych wykonawstwa można się ograniczyć (zwłaszcza w początkowym okresie wdrażania) do ustalenia odpowiedzialności za dotrzymanie ogólnej sumy kosztów wynagrodzeń w relacji do przekazanych produktów pracy, zarówno wyrobów gotowych, jak i elementów składowych, faz wykonania, wyników produkcji pomocniczej (bez prac naprawczych, remontowych i podobnych), np. pary, ciepła, wody.<br>Jako podstawowy koszt do przekazania
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego