Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Organizacji
Nr: 7
Miejsce wydania: Warszawa
Rok powstania: 1965
się stale,
2) powtarzające się okresowo zarówno w sposób planowy, jak i nie dający się z góry przewidzieć,
3) powtarzający się parokrotnie, w sposób nie dający się z góry przewidzieć,
4) nie powtarzające się.
Dla ustalenia rozmiarów powtarzalności bierzemy za podstawę okres jednego roku.
Według rozmiarów programu działania i sposobu wykonawstwa różnicujemy czynności na:
1) schematyczne (manipulacyjne) przez które rozumie się czynności wykonywane według ściśle określonego, niezmieniającego się programu, w określonych warunkach niezmieniających się lub ulegających nieznacznym zmianom.
0 stopień złożoności
2) złożone:
2.1 o określonym programie działania, przy wykonaniu którego może zachodzić zmienność sposobu wykonania
1 stopień złożoności
2
się stale,<br>2) powtarzające się okresowo zarówno w sposób planowy, jak i nie dający się z góry przewidzieć,<br>3) powtarzający się parokrotnie, w sposób nie dający się z góry przewidzieć,<br>4) nie powtarzające się.<br>Dla ustalenia rozmiarów powtarzalności bierzemy za podstawę okres jednego roku.<br>Według rozmiarów programu działania i sposobu wykonawstwa różnicujemy czynności na:<br>1) schematyczne (manipulacyjne) przez które rozumie się czynności wykonywane według ściśle określonego, niezmieniającego się programu, w określonych warunkach niezmieniających się lub ulegających nieznacznym zmianom.<br>&lt;hi rend="italic"&gt;0 stopień złożoności&lt;/hi&gt;<br>2) złożone:<br>2.1 o określonym programie działania, przy wykonaniu którego może zachodzić zmienność sposobu wykonania <br>&lt;hi rend="italic"&gt; 1 stopień złożoności&lt;/hi&gt; <br>2
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego