Typ tekstu: Książka
Autor: Kośmider Joanna, Mazur-Chrzanowska Barbara, Wyszyński Bartosz
Tytuł: Odory
Rok: 2002
11.33(symulacja; założenia: k=1,5, LJZ1=1000, 10 000 i 100 000 jz/m3).


Rysunek pozwala odczytać, że usunięcie 50% zanieczyszczeń powoduje zmianę intensywności zapachu o 5-10% , a usunięcie 90% zanieczyszczeń - odpowiednio o 20-35% .
Wyrażenie zmiany intensywności zapachu w procentach wartości początkowej jest mało przekonujące. Bardziej wymowny jest wykres przedstawiony na rysunku11.34, informujący o zmianach intensywności zapachu gazu wylotowego (I2) po usunięciu różnej ilości zanieczyszczeń. Pozwala stwierdzić, że niezależnie od początkowej intensywności zapachu oczyszczanych gazów efekty dezodoryzacji mogą nie być zauważalne, dopóki nie zostanie usunięte 60-70% odorantów - do tej chwili intensywność zapachu zmienia się o
11.33(symulacja; założenia: k=1,5, LJZ1=1000, 10 000 i 100 000 jz/m3).<br>&lt;gap&gt;<br><br>Rysunek pozwala odczytać, że usunięcie 50% zanieczyszczeń powoduje zmianę intensywności zapachu o 5-10% , a usunięcie 90% zanieczyszczeń - odpowiednio o 20-35% .<br>Wyrażenie zmiany intensywności zapachu w procentach wartości początkowej jest mało przekonujące. Bardziej wymowny jest wykres przedstawiony na rysunku11.34, informujący o zmianach intensywności zapachu gazu wylotowego (I2) po usunięciu różnej ilości zanieczyszczeń. Pozwala stwierdzić, że niezależnie od początkowej intensywności zapachu oczyszczanych gazów efekty dezodoryzacji mogą nie być zauważalne, dopóki nie zostanie usunięte 60-70% odorantów - do tej chwili intensywność zapachu zmienia się o
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego