Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura
Nr: 5(500)
Miejsce wydania: Paryż
Rok: 1989
dogmat.
Co więcej, nawet w szeregach komunistów pojawiła się powszechna skłonność do pewnego filozoficznego ekumenizmu, przypominającego trochę to, co się w ostatnich latach dzieje w organizacjach religijnych. Dobrym przykładem takiego "relatywizmu" w myśleniu jest nasilająca się tendencja sowieckich komentatorów do przyznawania że budowa komunizmu w Związku Sowieckim pociągała za sobą wypaczenia ideologiczne, które pozbawiają doświadczenie sowieckie jakiejkolwiek powszechnie obowiązującej mocy. Intelektualny pragmatyzm i synkretyzm są może mile widzianą oznaką większej tolerancji, ale są także sygnałem rosnącego doktrynalnego - lub religijnego - indyferentyzmu. Taki indyferentyzm jest pierwszą fazą w stopniowym trwonieniu najistotniejszych wierzeń. Pociąga on za sobą nieuchronnie przejście od absolutyzmu do relatywizmu, od
dogmat.<br> Co więcej, nawet w szeregach komunistów pojawiła się powszechna skłonność do pewnego filozoficznego ekumenizmu, przypominającego trochę to, co się w ostatnich latach dzieje w organizacjach religijnych. Dobrym przykładem takiego "relatywizmu" w myśleniu jest nasilająca się tendencja sowieckich komentatorów do przyznawania że budowa komunizmu w Związku Sowieckim pociągała za sobą wypaczenia ideologiczne, które pozbawiają doświadczenie sowieckie jakiejkolwiek powszechnie obowiązującej mocy. Intelektualny pragmatyzm i synkretyzm są może mile widzianą oznaką większej tolerancji, ale są także sygnałem rosnącego doktrynalnego - lub religijnego - indyferentyzmu. Taki indyferentyzm jest pierwszą fazą w stopniowym trwonieniu najistotniejszych wierzeń. Pociąga on za sobą nieuchronnie przejście od absolutyzmu do relatywizmu, od
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego