Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
gazy w licznikach wiecznych mają silną tendencję do tworzenia jonów ujemnych przez wychwytywanie pierwotnych elektronów. Ponieważ prędkość jonów ujemnych jest dużo mniejsza niż prędkość elektronów, przeto powstają opóźnienia rzędu kilkuset s między jonizacją pierwotną a rozpoczęciem jonizacji lawinowej przy anodzie. Gdy jony ujemne znajdą się przy anodzie, silne pole elektryczne wyrywa z nich elektrony i wzmocnienie gazowe zachodzi w zwykły sposób. Opóźnienie wyklucza użycie takich liczników tam, gdzie trzeba znać moment pierwotnej jonizacji, w układach koincydencyjnych itp.

5.2.2.4. Charakterystyka licznika Geigera-Müllera

Napięcie progu geigerowskiego jest, tak samo jak w przypadku licznika proporcjonalnego, zależne od różnych czynników: od
gazy w licznikach wiecznych mają silną tendencję do tworzenia jonów ujemnych przez wychwytywanie pierwotnych elektronów. Ponieważ prędkość jonów ujemnych jest dużo mniejsza niż prędkość elektronów, przeto powstają opóźnienia rzędu kilkuset s między jonizacją pierwotną a rozpoczęciem jonizacji lawinowej przy anodzie. Gdy jony ujemne znajdą się przy anodzie, silne pole elektryczne wyrywa z nich elektrony i wzmocnienie gazowe zachodzi w zwykły sposób. Opóźnienie wyklucza użycie takich liczników tam, gdzie trzeba znać moment pierwotnej jonizacji, w układach koincydencyjnych itp.<br><br>&lt;tit&gt;5.2.2.4. Charakterystyka licznika Geigera-Müllera&lt;/&gt;<br><br> Napięcie progu geigerowskiego jest, tak samo jak w przypadku licznika proporcjonalnego, zależne od różnych czynników: od
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego