Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wprost
Nr: 02.06 (6)
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 2000
14 tys. zł, zaledwie 18 proc. (2,5 tys. zł) stanowi część motywacyjna, zależna od wyników ekonomicznych firmy. W sektorze prywatnym ruchoma część płacy jest zazwyczaj dwukrotnie wyższa. - W spółkach tych plan określa się w sposób zapewniający jego wykonanie. I nic ponadto. 18 proc. nie jest stawką, dla której warto "wyrywać rękawy" - uważa Piotr Sierociński.
W Polsce działają 493 jednoosobowe spółki skarbu państwa oraz 1359 spółek z jego większościowym udziałem. Wszystkie te firmy podlegają ustawie o prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych. Problem wysokich wynagrodzeń dotyczy zatem kilku tysięcy osób i z punktu widzenia gospodarki nie jest istotny. Bohdan Wyżnikiewicz z Instytutu
14 tys. zł, zaledwie 18 proc. (2,5 tys. zł) stanowi część motywacyjna, zależna od wyników ekonomicznych firmy. W sektorze prywatnym ruchoma część płacy jest zazwyczaj dwukrotnie wyższa. - W spółkach tych plan określa się w sposób zapewniający jego wykonanie. I nic ponadto. 18 proc. nie jest stawką, dla której warto "wyrywać rękawy" - uważa Piotr Sierociński.<br>W Polsce działają 493 jednoosobowe spółki skarbu państwa oraz 1359 spółek z jego większościowym udziałem. Wszystkie te firmy podlegają ustawie o prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych. Problem wysokich wynagrodzeń dotyczy zatem kilku tysięcy osób i z punktu widzenia gospodarki nie jest istotny. Bohdan Wyżnikiewicz z Instytutu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego