Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
drugiej połowie XX w., a szczególnie w latach osiemdziesiątych ukazało się wiele prac analizujących kryzys dotychczasowych koncepcji filozoficznych. Załamała się koncepcja dialektyki marksistowskiej. Odezwały się masowe protesty przeciw modelom bogatych krajów kapitalistycznych. Powstało pojęcie człowieka jednowymiarowego - nie mogącego znaleźć sensu dalszego działania. Zanegowano celowość postępu - rozumianego przede wszystkim jako dalszy wzrost gospodarczy. Załamała się wiara w automatyczne wyzwolenie społeczne, jakie miał przynieść rozwój nauki i techniki. Okazało się, że "wzrost panowania nad przyrodą prowadzi nie tyle do zniesienia panowania człowieka nad człowiekiem, ile do większego zniewolenia" Szuka się usilnie nowej syntezy - zunifikowanej koncepcji Boga, człowieka i przyrody. Skoro świat jest jeden, to
drugiej połowie XX w., a szczególnie w latach osiemdziesiątych ukazało się wiele prac analizujących kryzys dotychczasowych koncepcji filozoficznych. Załamała się koncepcja dialektyki marksistowskiej. Odezwały się masowe protesty przeciw modelom bogatych krajów kapitalistycznych. Powstało pojęcie człowieka jednowymiarowego - nie mogącego znaleźć sensu dalszego działania. Zanegowano celowość postępu - rozumianego przede wszystkim jako dalszy wzrost gospodarczy. Załamała się wiara w automatyczne wyzwolenie społeczne, jakie miał przynieść rozwój nauki i techniki. Okazało się, że "wzrost panowania nad przyrodą prowadzi nie tyle do zniesienia panowania człowieka nad człowiekiem, ile do większego zniewolenia" Szuka się usilnie nowej syntezy - zunifikowanej koncepcji Boga, człowieka i przyrody. Skoro świat jest jeden, to
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego