Typ tekstu: Książka
Autor: Kowalczykowa Alina
Tytuł: Dramat i teatr romantyczny
Rok: 1997
Nie dopowiadając, nie przesądzając, co powinno pozostać tylko metaforą, łatwiej pomieścić w wyobraźni więcej.
Czytelnik ma wobec tekstu inną niż widz pozycję. Nie widzi wszechświata, lecz wyobraża go sobie sam, z lektury. Wymarzony wielki monolog, w trakcie którego nie ma efektów odciągających uwagę widza.
Improwizacja nasuwa pytania o zmagania człowieka z Bogiem, o wielkość, szaleństwo i upadek Konrada. Ale, jak każdy romantyczny tekst mający za tło nieskończoność wszechświata, świadczy też o granicach wyobraźni - nie Konrada, lecz Adama Mickiewicza - przejawionej w kreacji kosmosu. Z pewnością lepiej niż Manfred wytrzymuje próbę czasu, bo nie narzuca szczegółów inscenizacji, pozostawia pod tym względem pełną swobodę reżyserowi
Nie dopowiadając, nie przesądzając, co powinno pozostać tylko metaforą, łatwiej pomieścić w wyobraźni więcej.<br>Czytelnik ma wobec tekstu inną niż widz pozycję. Nie widzi wszechświata, lecz wyobraża go sobie sam, z lektury. Wymarzony wielki monolog, w trakcie którego nie ma efektów odciągających uwagę widza.<br>Improwizacja nasuwa pytania o zmagania człowieka z Bogiem, o wielkość, szaleństwo i upadek Konrada. Ale, jak każdy romantyczny tekst mający za tło nieskończoność wszechświata, świadczy też o granicach wyobraźni - nie Konrada, lecz Adama Mickiewicza - przejawionej w kreacji kosmosu. Z pewnością lepiej niż Manfred wytrzymuje próbę czasu, bo nie narzuca szczegółów inscenizacji, pozostawia pod tym względem pełną swobodę reżyserowi
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego