Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
zakresie ochrony środowiska, czwartym istotnym kryterium jest spełnianie wymagań ekologicznych. Obejmują one czystość spalin, a także szczelność silnika wraz ze wszystkimi jego układami pomocniczymi [39].
Z punktu widzenia producentów silników, przydatność silnika do zastosowania w konkretnej koparce ocenia się inaczej. Podstawowym kryterium oceny przydatności jest porównanie mocy rozwijanej przez silnik z mocą potrzebną do napędu maszyny.
14.1.3. Charakterystyki silników spalinowych z zapłonem samoczynnym
Odnośnie maszyn do robót ziemnych, Polska Norma PN-ISO 9249:1995 wprowadza pojęcie mocy netto. Jest to moc rozwijana na wale korbowym silnika, lub na jego odpowiedniku, gdy są zainstalowane wszystkie urządzenia stanowiące wyposażenie fabryczne silnika. Do
zakresie ochrony środowiska, czwartym istotnym kryterium jest spełnianie wymagań ekologicznych. Obejmują one czystość spalin, a także szczelność silnika wraz ze wszystkimi jego układami pomocniczymi [39].<br>Z punktu widzenia producentów silników, przydatność silnika do zastosowania w konkretnej koparce ocenia się inaczej. Podstawowym kryterium oceny przydatności jest porównanie mocy rozwijanej przez silnik z mocą potrzebną do napędu maszyny.<br>&lt;tit1&gt;14.1.3. Charakterystyki silników spalinowych z zapłonem samoczynnym&lt;/&gt;<br>Odnośnie maszyn do robót ziemnych, Polska Norma PN-ISO 9249:1995 wprowadza pojęcie mocy netto. Jest to moc rozwijana na wale korbowym silnika, lub na jego odpowiedniku, gdy są zainstalowane wszystkie urządzenia stanowiące wyposażenie fabryczne silnika. Do
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego