Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
i psychicznych sama znajomość częstotliwości drgań i długości fal akustycznych jest niewystarczająca. Nie uwzględnia bowiem głośności tonu, ani też mocy oddziaływania na organizm. Przy ocenie tych zmiennych stosuje się konwencjonalną skalę decybelową, w której przyjęto jako wartość progową falę o częstotliwości 1000 Hz, wywierającą ciśnienie 2×105 Pa i działającą z mocą 1016 W/cm2. Skala decybelowa (dB) ma przebieg logarytmiczny (np. bodziec o mocy 1016 W/cm2 ma głośność zerową, o mocy 1015 W/cm2 - 10 dB, o mocy 1014 W/cm2 - 20 dB itd.) W skali tej szept ma natężenie dźwięku około 10 dB; głośna rozmowa - 40 do 60 dB
i psychicznych sama znajomość częstotliwości drgań i długości fal akustycznych jest niewystarczająca. Nie uwzględnia bowiem głośności tonu, ani też mocy oddziaływania na organizm. Przy ocenie tych zmiennych stosuje się konwencjonalną skalę decybelową, w której przyjęto jako wartość progową falę o częstotliwości 1000 Hz, wywierającą ciśnienie 2×105 Pa i działającą z mocą 1016 W/cm<hi rend="upper">2</>. Skala decybelowa (dB) ma przebieg logarytmiczny (np. bodziec o mocy 1016 W/cm<hi rend="upper">2</> ma głośność zerową, o mocy 1015 W/cm<hi rend="upper">2</> - 10 dB, o mocy 1014 W/cm<hi rend="upper">2</> - 20 dB itd.) W skali tej szept ma natężenie dźwięku około 10 dB; głośna rozmowa - 40 do 60 dB
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego