Typ tekstu: Książka
Tytuł: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw w Polsce
Rok: 2002
praktycznie wiosną 1996r. skierował do parlamentu tę samą ustawę z niewielkimi poprawkami polegającymi głównie na usunięciu przepisów zakwestionowanych przez Trybunał.
Nową wersję ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (po uwzględnieniu niektórych poprawek wniesionych przez Senat) Sejm uchwalił 30 sierpnia 1996r. (Dz.U. nr 118, poz. 561 z późn. zm.) z mocą obowiązującą od 8 stycznia 1997r., przy czym niektóre przepisy (art. 4, 25, 39, 48-50, 63 i 70-73 oraz rozdział 2 działu IV) weszły w życie od 22 października 1996r. Jednak z powodu pewnych niedostatków legislacyjnych i braku skoordynowania zapisów ustawy z regulacjami dotyczącymi przeprowadzanej równocześnie reformy centrum administracyjnego
praktycznie wiosną 1996r. skierował do parlamentu tę samą ustawę z niewielkimi poprawkami polegającymi głównie na usunięciu przepisów zakwestionowanych przez Trybunał.<br>Nową wersję ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (po uwzględnieniu niektórych poprawek wniesionych przez Senat) Sejm uchwalił 30 sierpnia 1996r. (Dz.U. nr 118, poz. 561 z późn. zm.) z mocą obowiązującą od 8 stycznia 1997r., przy czym niektóre przepisy (art. 4, 25, 39, 48-50, 63 i 70-73 oraz rozdział 2 działu IV) weszły w życie od 22 października 1996r. Jednak z powodu pewnych niedostatków legislacyjnych i braku skoordynowania zapisów ustawy z regulacjami dotyczącymi przeprowadzanej równocześnie reformy centrum administracyjnego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego