Typ tekstu: Książka
Autor: Zielińska Teresa
Tytuł: Maszyny kroczące
Rok: 2003
sprzężenia zwrotnego). Im większa jest liczba próbek w jednym kroku sterowania, tym dokładniej odtwarzany jest zadany profil prędkości silnika. Z drugiej zaś strony czas realizacji mikrokroku limitowany jest przez moc obliczeniową karty sterownika, bowiem należy wykonać odczyt enkodera oraz obliczyć zależność (3.1). Jeżeli próbek będzie za dużo w porównaniu z mocą obliczeniową, to wartość u(i) będzie przesyłana w odstępach czasu dłuższych niż założony czas mikrokroku i ruch będzie wolniejszy niż zakładany. Jeżeli programista zauważy taką sytuację, to powinien on albo zmniejszyć liczbę próbek w jednym kroku sterowania, albo zdecydować
się na podawanie większych -niż uprzednio -wartości zadanych (bardziej od
siebie
sprzężenia zwrotnego). Im większa jest liczba próbek w jednym kroku sterowania, tym dokładniej odtwarzany jest zadany profil prędkości silnika. Z drugiej zaś strony czas realizacji mikrokroku limitowany jest przez moc obliczeniową karty sterownika, bowiem należy wykonać odczyt enkodera oraz obliczyć zależność (3.1). Jeżeli próbek będzie za dużo w porównaniu z mocą obliczeniową, to wartość u(i) będzie przesyłana w odstępach czasu dłuższych niż założony czas mikrokroku i ruch będzie wolniejszy niż zakładany. Jeżeli programista zauważy taką sytuację, to powinien on albo zmniejszyć liczbę próbek w jednym kroku sterowania, albo zdecydować <br>się na podawanie większych -niż uprzednio -wartości zadanych (bardziej od <br>siebie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego