Typ tekstu: Książka
Autor: Siwoń Bolesław
Tytuł: Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa
Rok: 1994
tych rozliczeń można by uporządkować następująco:
1. Dokładne ustalenie jednostkowego kosztu produktu (np. opakowania lub świadczenia) oraz rozmiarów świadczeń na rzecz poszczególnych odbiorców wewnętrznych lub zewnętrznych (np. z tytułu dostaw wody do sąsiednich zakładów).
2. Dokładne ustalenie kosztu jednostkowego i umowne wskazanie rozmiaru świadczeń (np. na podstawie klucza podziału wyprowadzonego z mocy lub pojemności urządzeń odbiorczych poszczególnych ogniw przedsiębiorstwa), pobierających energię elektryczną, sprężone powietrze, wodę itd.),
3. Umowne wskazanie kosztu jednostkowego i dokładne ustalenie rozmiaru świadczeń.
4. Umowne przyjęcie kosztu jednostkowego i umowne wskazanie rozmiarów świadczeń.
Każde z przyjętych rozwiązań (jest ich w użyciu praktycznym znacznie więcej) z uwagi na specyfikę pracy
tych rozliczeń można by uporządkować następująco:<br>1. Dokładne ustalenie jednostkowego kosztu produktu (np. opakowania lub świadczenia) oraz rozmiarów świadczeń na rzecz poszczególnych odbiorców wewnętrznych lub zewnętrznych (np. z tytułu dostaw wody do sąsiednich zakładów).<br>2. Dokładne ustalenie kosztu jednostkowego i umowne wskazanie rozmiaru świadczeń (np. na podstawie klucza podziału wyprowadzonego z mocy lub pojemności urządzeń odbiorczych poszczególnych ogniw przedsiębiorstwa), pobierających energię elektryczną, sprężone powietrze, wodę itd.),<br>3. Umowne wskazanie kosztu jednostkowego i dokładne ustalenie rozmiaru świadczeń.<br>4. Umowne przyjęcie kosztu jednostkowego i umowne wskazanie rozmiarów świadczeń.<br>Każde z przyjętych rozwiązań (jest ich w użyciu praktycznym znacznie więcej) z uwagi na specyfikę pracy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego