Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
ponadto, że okresy te liczy się od dnia zakwalifikowania określonej wiadomości (nadania jej klauzuli tajności) przez osobę upoważnioną do tego ustawowo. W rozdziale tym ustalono także, iż wiadomości niejawne pochodzenia zagranicznego mają podlegać wszystkim rygorom omawianej ustawy, o ile umowa międzynarodowa nie stanowi inaczej.
W rozdziale III wyszczególniono osoby upoważnione z mocy ustawy do kwalifikowania wiadomości i ustalono tryb kwalifikowania oraz klauzule tajności: ściśle tajne - dla wiadomości stanowiących tajemnicę państwową i tajne - dla wiadomości stanowiących tajemnicę służbową. W rozdziale tym ustalono także zasady weryfikacji nadanych klauzul tajności, wprowadzając wymóg dokonywania tych czynności co 3 lata.
Rozdział IV ustala tryb udostępniania wiadomości kwalifikowanych
ponadto, że okresy te liczy się od dnia zakwalifikowania określonej wiadomości (nadania jej klauzuli tajności) przez osobę upoważnioną do tego ustawowo. W rozdziale tym ustalono także, iż wiadomości niejawne pochodzenia zagranicznego mają podlegać wszystkim rygorom omawianej ustawy, o ile umowa międzynarodowa nie stanowi inaczej.<br>W rozdziale III wyszczególniono osoby upoważnione z mocy ustawy do kwalifikowania wiadomości i ustalono tryb kwalifikowania oraz klauzule tajności: ściśle tajne - dla wiadomości stanowiących tajemnicę państwową i tajne - dla wiadomości stanowiących tajemnicę służbową. W rozdziale tym ustalono także zasady weryfikacji nadanych klauzul tajności, wprowadzając wymóg dokonywania tych czynności co 3 lata.<br>Rozdział IV ustala tryb udostępniania wiadomości kwalifikowanych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego