Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Życie Warszawy
Nr: 11.01
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2002
cywilnym sądu, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania spadkodawcy. Gdyby trudno było je ustalić, wniosek można złożyć również w sądzie rejonowym, właściwym dla położenia masy spadkowej. We wniosku powinny się znaleźć dane personalne spadkodawcy (a więc jego imię i nazwisko) oraz informacja, kto po nim dziedziczy i na jakiej podstawie - z mocy ustawy albo testamentu. Jeśli spadkobierców jest kilku, w składanym wniosku powinni zostać wymienieni wszyscy. O ile zmarły miał nieślubne dzieci, warto wiedzieć, że dziedziczą one na takich samych zasadach, jak i te, które zostały urodzone w małżeństwie. W sytuacji gdy majątek ma zostać odziedziczony przez kilku spadkobierców, trzeba wnieść do
cywilnym sądu, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania spadkodawcy. Gdyby trudno było je ustalić, wniosek można złożyć również w sądzie rejonowym, właściwym dla położenia masy spadkowej. We wniosku powinny się znaleźć dane personalne spadkodawcy (a więc jego imię i nazwisko) oraz informacja, kto po nim dziedziczy i na jakiej podstawie - z mocy ustawy albo testamentu. Jeśli spadkobierców jest kilku, w składanym wniosku powinni zostać wymienieni wszyscy. O ile zmarły miał nieślubne dzieci, warto wiedzieć, że dziedziczą one na takich samych zasadach, jak i te, które zostały urodzone w małżeństwie. W sytuacji gdy majątek ma zostać odziedziczony przez kilku spadkobierców, trzeba wnieść do
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego