Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kurier Szczeciński
Nr: 5/04
Miejsce wydania: Szczecin
Rok: 2002
zobowiązywać do osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego i do zamieszkiwania przez okres co najmniej 10 lat w miejscowości, w której położona jest nabywana nieruchomość rolna lub jej część. Od nabywcy nieruchomości rolnej wymagać się będzie również zamieszkiwania w Polsce co najmniej od 3 lat przed nabyciem. Według projektu, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy Agencji Nieruchomości Rolnych. Jeżeli z prawa tego nie skorzysta Agencja, prawo pierwokupu będzie przysługiwało dzierżawcy, który będąc osobą fizyczną dzierżawi nieruchomość co najmniej od 3-ch lat i osobiście prowadzi działalność rolniczą, a ponadto zamieszkuje co najmniej od 3-ch lat w gminie, na terenie której położona jest dzierżawiona
zobowiązywać do osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego i do zamieszkiwania przez okres co najmniej 10 lat w miejscowości, w której położona jest nabywana nieruchomość rolna lub jej część. Od nabywcy nieruchomości rolnej wymagać się będzie również zamieszkiwania w Polsce co najmniej od 3 lat przed nabyciem. Według projektu, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy Agencji Nieruchomości Rolnych. Jeżeli z prawa tego nie skorzysta Agencja, prawo pierwokupu będzie przysługiwało dzierżawcy, który będąc osobą fizyczną dzierżawi nieruchomość co najmniej od 3-ch lat i osobiście prowadzi działalność rolniczą, a ponadto zamieszkuje co najmniej od 3-ch lat w gminie, na terenie której położona jest dzierżawiona
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego