Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
i akceptacją.

Sprawa jeszcze bardziej się komplikuje, gdy tak naprawdę dopiero owe "wyjaśnienia" mają charakter manipulacji eksperymentalnej ("decepcja" drugiego stopnia), a prawdziwe wyjaśnienia nastąpią dopiero po nich, a więc wówczas, gdy osoby badane pogodziły się z tym, że wpierw je wprowadzono w błąd (intencje badacza były jednak czyste, gdyż wywiedzione z racji naukowych), a następnie wszystko "wyjaśniono" i... okazuje się, że to też było zafałszowane, a dopiero teraz osoba badana uzyska prawdziwe informacje. Kto teraz uwierzy badaczowi?

Kodeksy etyczne zalecają unikanie instrukcji maskujących prawdziwy cel badań. Są jednak takie problemy badawcze - tak przynajmniej twierdzą psychologowie - których rozwiązanie wymaga zaplanowania badania, w którym
i akceptacją.<br><br>Sprawa jeszcze bardziej się komplikuje, gdy tak naprawdę dopiero owe "wyjaśnienia" mają charakter manipulacji eksperymentalnej ("decepcja" drugiego stopnia), a prawdziwe wyjaśnienia nastąpią dopiero po nich, a więc wówczas, gdy osoby badane pogodziły się z tym, że wpierw je wprowadzono w błąd (intencje badacza były jednak czyste, gdyż wywiedzione z racji naukowych), a następnie wszystko "wyjaśniono" i... okazuje się, że to też było zafałszowane, a dopiero teraz osoba badana uzyska prawdziwe informacje. Kto teraz uwierzy badaczowi?<br><br>Kodeksy etyczne zalecają unikanie instrukcji maskujących prawdziwy cel badań. Są jednak takie problemy badawcze - tak przynajmniej twierdzą psychologowie - których rozwiązanie wymaga zaplanowania badania, w którym
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego