Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 03.02
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
miejscu sporządzał kolejne wersje autopoprawki. Zeznania Aleksandry Jakubowskiej, Ewy Ziemiszewskiej i Tomasza Łopackiego pozwalają podejrzewać, iż nie sporządzali ich pracownicy Ministerstwa Kultury. Nie ma jednak wątpliwości, że wszystkie wersje przepisów autopoprawki wprowadzane były do komputerów Departamentu Legislacyjnego w Ministerstwie Kultury lub w nich zmieniane albo przekazywane na zewnątrz resortu tylko za wiedzą i zgodą Aleksandry Jakubowskiej. Jej zeznania, kilkakrotnie to potwierdzające, a także zeznania Ewy Ziemiszewskiej zasługują w tej mierze na wiarygodność, a to przede wszystkim z racji stwierdzonej w wielu sytuacjach daleko idącej arbitralności Aleksandry Jakubowskiej w decydowaniu o treści projektu ustawy o RTV w okresie biegu procesu legislacyjnego w Radzie
miejscu sporządzał kolejne wersje autopoprawki. Zeznania Aleksandry Jakubowskiej, Ewy Ziemiszewskiej i Tomasza Łopackiego pozwalają podejrzewać, iż nie sporządzali ich pracownicy Ministerstwa Kultury. Nie ma jednak wątpliwości, że wszystkie wersje przepisów autopoprawki wprowadzane były do komputerów Departamentu Legislacyjnego w Ministerstwie Kultury lub w nich zmieniane albo przekazywane na zewnątrz resortu tylko za wiedzą i zgodą Aleksandry Jakubowskiej. Jej zeznania, kilkakrotnie to potwierdzające, a także zeznania Ewy Ziemiszewskiej zasługują w tej mierze na wiarygodność, a to przede wszystkim z racji stwierdzonej w wielu sytuacjach daleko idącej arbitralności Aleksandry Jakubowskiej w decydowaniu o treści projektu ustawy o RTV w okresie biegu procesu legislacyjnego w Radzie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego