Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Stanisław
Tytuł: Ciemne sprawy międzywojnia
Rok: 2002
oczach opinii publicznej. Jako okoliczności łagodzące wzięto pod uwagę wiek oskarżonego i jego dotychczasową niekaralność.
Motywując wyrok, sąd stwierdził między innymi: "Krytyka osób wpływających na bieg wydarzeń społecznych aby była bezkarna, musi być podjęta nie tylko w interesie publicznym, ale musi być nadto lojalna, poważna i rzeczowa, wolna od subiektywnego zabarwienia uczuciowego, a tym bardziej od złośliwości. Forma krytyki, a zwłaszcza jej szata słowna, nie może przeradzać się w swawolę słowa niekorygowaną hamulcami prawa i dobrych obyczajów. Wszelka przesada przekraczająca granice dozwolonej krytyki, nieusprawiedliwiona daną sytuacją, godząca w cześć i godność osoby, przeciwko której jest wymierzona, mija się z właściwym celem
oczach opinii publicznej. Jako okoliczności łagodzące wzięto pod uwagę wiek oskarżonego i jego dotychczasową niekaralność.<br>Motywując wyrok, sąd stwierdził między innymi: "Krytyka osób wpływających na bieg wydarzeń społecznych aby była bezkarna, musi być podjęta nie tylko w interesie publicznym, ale musi być nadto lojalna, poważna i rzeczowa, wolna od subiektywnego zabarwienia uczuciowego, a tym bardziej od złośliwości. Forma krytyki, a zwłaszcza jej szata słowna, nie może przeradzać się w swawolę słowa niekorygowaną hamulcami prawa i dobrych obyczajów. Wszelka przesada przekraczająca granice dozwolonej krytyki, nieusprawiedliwiona daną sytuacją, godząca w cześć i godność osoby, przeciwko której jest wymierzona, mija się z właściwym celem
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego