Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
pojemności po 11000 m3 i dwa osadniki radialne o średnicy 24m. W dużym ciągu technologicznym znajduje się pięć komór napowietrzania po 14000 m3 i pięć osadników radialnych o średnicy 40m [13].
Po oczyszczeniu biologicznym i zmieszaniu ścieki mają BZT5 na poziomie 57g tlenu na 1 m3, ale są jeszcze silnie zabarwione. W celu osłabienia barwy poddaje się je koagulacji za pomocą siarczanu glinu, dawką 30g/m3 w przeliczeniu na Al2O3 , z dodatkiem 13g/m3 PE. Osad pokoagulacyjny oddzielany jest w sześciu osadnikach o średnicy 54m. Objętość powstających osadów wynosi 14001500 m3/h, przy zawartości suchej masy 35kg/m3.
Po oczyszczaniu chemicznym
pojemności po 11000 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt; i dwa osadniki radialne o średnicy 24m. W dużym ciągu technologicznym znajduje się pięć komór napowietrzania po 14000 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt; i pięć osadników radialnych o średnicy 40m [13].<br>Po oczyszczeniu biologicznym i zmieszaniu ścieki mają BZT5 na poziomie 57g tlenu na 1 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;, ale są jeszcze silnie zabarwione. W celu osłabienia barwy poddaje się je koagulacji za pomocą siarczanu glinu, dawką 30g/m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt; w przeliczeniu na Al2O3 , z dodatkiem 13g/m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt; PE. Osad pokoagulacyjny oddzielany jest w sześciu osadnikach o średnicy 54m. Objętość powstających osadów wynosi 14001500 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;/h, przy zawartości suchej masy 35kg/m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;.<br>Po oczyszczaniu chemicznym
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego