Typ tekstu: Książka
Autor: Tischner Józef
Tytuł: Świat ludzkiej nadziei
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1977
aspekcie jego roli w kształtowaniu filozofii, tak nie posiadamy monografii ukazującej rolę wspaniałomyślności w budowaniu tego samego dzieła. Jesteśmy skłonni przyjąć, że tylko rozum jest w nas warunkiem prawdy. Pogłębiona teoria wspaniałomyślności mogłaby nam pokazać, jak bardzo wolność jest w nas warunkiem rozumu. Znów wolność ukazuje się nam jako fakt zabarwiony aksjologiczne. Tym razem nie jest to jednak mroczna siła, która może wszystko splugawić. Wolność jaśnieje blaskiem wspaniałomyślności rodzącej najwyższą, idealną mądrość, której szczęściem stało się to, żeby dobru pozwalać być.

WOLNOŚĆ I TAJEMNICA

Doświadczenie wolności, jakie uzyskujemy poprzez szyderstwo i wspaniałomyślność, również nie wyczerpuje całej tajemnicy wolności. Wręcz przeciwnie, dopiero
aspekcie jego roli w kształtowaniu filozofii, tak nie posiadamy monografii ukazującej rolę wspaniałomyślności w budowaniu tego samego dzieła. Jesteśmy skłonni przyjąć, że tylko rozum jest w nas warunkiem prawdy. Pogłębiona teoria wspaniałomyślności mogłaby nam pokazać, jak bardzo wolność jest w nas warunkiem rozumu. Znów wolność ukazuje się nam jako fakt zabarwiony aksjologiczne. Tym razem nie jest to jednak mroczna siła, która może wszystko splugawić. Wolność jaśnieje blaskiem wspaniałomyślności rodzącej najwyższą, idealną mądrość, której szczęściem stało się to, żeby dobru pozwalać być.<br><br>&lt;tit1&gt;WOLNOŚĆ I TAJEMNICA&lt;/&gt;<br><br>Doświadczenie wolności, jakie uzyskujemy poprzez szyderstwo i wspaniałomyślność, również nie wyczerpuje całej tajemnicy wolności. Wręcz przeciwnie, dopiero
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego