Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 19
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2000
nie zwiększają takie inicjatywy resortu finansów, jak wprowadzona ostatnio zasada, że od wpłat do kasy, od których nalicza się ulgę podatkową, odejmuje się prowizję banku. Nie są to kwoty duże (prowizja wynosi na ogół 1,5 proc. wpłaty) i zmniejszenie ulg nie poprawi finansów państwa.
Resort finansów od kilku lat zabiega o zlikwidowanie ulg podatkowych, a kasy mieszkaniowe chciałby zastąpić oszczędnościowo-mieszkaniowymi (Sejm pracuje już nad projektem ustawy o takich kasach). Dla klientów nowych kas przewiduje się inną formę pomocy: dopłaty z budżetu państwa do oprocentowania oszczędności. Dopłaty odpowiadałyby różnicy między odsetkami naliczanymi przez kasę (0,25 stopy redyskonta weksli w
nie zwiększają takie inicjatywy resortu finansów, jak wprowadzona ostatnio zasada, że od wpłat do kasy, od których nalicza się ulgę podatkową, odejmuje się prowizję banku. Nie są to kwoty duże (prowizja wynosi na ogół 1,5 proc. wpłaty) i zmniejszenie ulg nie poprawi finansów państwa.<br>Resort finansów od kilku lat zabiega o zlikwidowanie ulg podatkowych, a kasy mieszkaniowe chciałby zastąpić oszczędnościowo-mieszkaniowymi (Sejm pracuje już nad projektem ustawy o takich kasach). Dla klientów nowych kas przewiduje się inną formę pomocy: dopłaty z budżetu państwa do oprocentowania oszczędności. Dopłaty odpowiadałyby różnicy między odsetkami naliczanymi przez kasę (0,25 stopy redyskonta weksli w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego