Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
a poziom jego dzieła porównał z erudycyjnymi bredniami najbardziej obskuranckich pisarzy średniowiecznych.
Do negatywnych ocen nawiązał także K. Opałek omawiając naukę polskiego Oświecenia. Zaliczał on Nowe Ateny do kompendiów o charakterze encyklopedycznym, wśród których wymienił dzieła W. Tylkowskiego, K. Wieruszowskiego i w. Bystrzonowskiego pisząc, że "krzewiły one ciemnotę, fanatyzm i zabobon, choć... treść ich nie zawsze była jednolita obejmując w niektórych przypadkach także wiadomości nie pozbawione sensu i znaczenia".
W ostatnim okresie jednak pojawiły się wypowiedzi zmierzające do zdecydowanej rewizji tych ocen. Zapoczątkował je S. Grzybowski stwierdzając, że Nowe Ateny były pierwszym tego rodzaju dziełem w literaturze polskiej i przez to
a poziom jego dzieła porównał z erudycyjnymi bredniami najbardziej obskuranckich pisarzy średniowiecznych.<br> Do negatywnych ocen nawiązał także K. Opałek omawiając naukę polskiego Oświecenia. Zaliczał on &lt;hi rend="italic"&gt;Nowe Ateny&lt;/hi&gt; do kompendiów o charakterze encyklopedycznym, wśród których wymienił dzieła W. Tylkowskiego, K. Wieruszowskiego i w. Bystrzonowskiego pisząc, że "krzewiły one ciemnotę, fanatyzm i zabobon, choć... treść ich nie zawsze była jednolita obejmując w niektórych przypadkach także wiadomości nie pozbawione sensu i znaczenia".<br> W ostatnim okresie jednak pojawiły się wypowiedzi zmierzające do zdecydowanej rewizji tych ocen. Zapoczątkował je S. Grzybowski stwierdzając, że &lt;hi rend="italic"&gt;Nowe Ateny&lt;/hi&gt; były pierwszym tego rodzaju dziełem w literaturze polskiej i przez to
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego