Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
pęknięcia skały z powodu różnicy naprężeń ścinających. Jeżeli poślizg jest odpowiednio intensywny, odspojenia otwierają się w pobliżu występowania tz , co ułatwia usuwanie odspojonego materiału.
Większy blok wleczony po skalnym dnie lodowca powoduje skoncentrowanie naprężeń, gdyż kontaktuje się z podłożem mniejszą powierzchnią. Poza rysami lodowcowymi może on tworzyć na powierzchni skały zadziory lodowcowe, którym zwykle towarzyszą pęknięcia skały. Jest to początek procesu lodowcowego kruszenia skały podłoża. Maksymalne naprężenia występują w pobliżu szczytu przeszkody podlodowcowej. Po wstępnym rozwoju mikropęknięć podłużnych, następuje ich rozszerzanie i wytwarza się większa płaszczyzna ścinania. Wzdłuż niej następuje odspojenie i usunięcie skruszonej części przeszkody (rys. 9.4). Powtarzające się
pęknięcia skały z powodu różnicy naprężeń ścinających. Jeżeli poślizg jest odpowiednio intensywny, odspojenia otwierają się w pobliżu występowania tz , co ułatwia usuwanie odspojonego materiału.<br> Większy blok wleczony po skalnym dnie lodowca powoduje skoncentrowanie naprężeń, gdyż kontaktuje się z podłożem mniejszą powierzchnią. Poza rysami lodowcowymi może on tworzyć na powierzchni skały zadziory lodowcowe, którym zwykle towarzyszą pęknięcia skały. Jest to początek procesu lodowcowego kruszenia skały podłoża. Maksymalne naprężenia występują w pobliżu szczytu przeszkody podlodowcowej. Po wstępnym rozwoju mikropęknięć podłużnych, następuje ich rozszerzanie i wytwarza się większa płaszczyzna ścinania. Wzdłuż niej następuje odspojenie i usunięcie skruszonej części przeszkody (rys. 9.4). Powtarzające się
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego