Typ tekstu: Książka
Autor: Lawrowski Zbigniew
Tytuł: Technika smarowania
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1997
z ich charakterystyką podano w tabl. 12.
Smary plastyczne nie doczekały się jeszcze takiej klasyfikacji jak oleje smarne. Istnieją co prawda metody badań właściwości użytkowych tych środków smarnych, lecz wiążą się one zazwyczaj z konkretnym zastosowaniem smarów plastycznych (np. do smarowania łożysk tocznych). Ogólnie klasyfikuje się te smary według mydeł - zagęszczaczy, które decydują o obszarach i granicach zastosowań poszczególnych grup smarów plastycznych. W tablicy 13 zestawiono podstawowe grupy smarów plastycznych, ich główne charakterystyki i przykłady zastosowań.
3.4. Smary stałe
Do smarów stałych zaliczają się ciała stałe o budowie krystaliczno-warstwowej. Materiały te złożone są z warstw atomów, które z sobą
z ich charakterystyką podano w tabl. 12.<br>Smary plastyczne nie doczekały się jeszcze takiej klasyfikacji jak oleje smarne. Istnieją co prawda metody badań właściwości użytkowych tych środków smarnych, lecz wiążą się one zazwyczaj z konkretnym zastosowaniem smarów plastycznych (np. do smarowania łożysk tocznych). Ogólnie klasyfikuje się te smary według mydeł - zagęszczaczy, które decydują o obszarach i granicach zastosowań poszczególnych grup smarów plastycznych. W tablicy 13 zestawiono podstawowe grupy smarów plastycznych, ich główne charakterystyki i przykłady zastosowań.<br>&lt;tit&gt;3.4. Smary stałe&lt;/&gt;<br>Do smarów stałych zaliczają się ciała stałe o budowie krystaliczno-warstwowej. Materiały te złożone są z warstw atomów, które z sobą
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego