Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wprost
Nr: 02.20 (8)
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 2000
proc. toksycznych odpadów z krajów uprzemysłowionych zostało wyekspediowanych do krajów rozwijających się. Równie często zgłaszane są propozycje budowy spalarni odpadów, których nie sposób już sprzedać w Europie. Polskie samorządy lokalne co kilka tygodni bombardowane są propozycjami importu i składowania na ich terenie przeterminowanych pestycydów. Obok organizacji ekologicznych ważną rolę w zapobieganiu blokowania tego typu inicjatyw pełni Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska. Coraz częściej do spalania śmieci chce się w Polsce wykorzystywać piece hut i cementowni. Emitowane przez spalarnie dioksyny są trucizną tysiąc razy silniejszą od cyjanku potasu, powolnie, ale skutecznie niszczącą wątrobę, płuca, nerki, rdzeń kręgowy, korę mózgową. Gdyby zabrakło społecznej kontroli
proc. toksycznych odpadów z krajów uprzemysłowionych zostało wyekspediowanych do krajów rozwijających się. Równie często zgłaszane są propozycje budowy spalarni odpadów, których nie sposób już sprzedać w Europie. Polskie samorządy lokalne co kilka tygodni bombardowane są propozycjami importu i składowania na ich terenie przeterminowanych pestycydów. Obok organizacji ekologicznych ważną rolę w zapobieganiu blokowania tego typu inicjatyw pełni Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska. Coraz częściej do spalania śmieci chce się w Polsce wykorzystywać piece hut i cementowni. Emitowane przez spalarnie dioksyny są trucizną tysiąc razy silniejszą od cyjanku potasu, powolnie, ale skutecznie niszczącą wątrobę, płuca, nerki, rdzeń kręgowy, korę mózgową. Gdyby zabrakło społecznej kontroli
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego